Vári László: Különféle Deák páholyok

Deák Ferencz szabadkőműves páholy Amerikában?

A 2018. év végén, keresgélve az Arcanum Digitális Tudástár frissen feltöltött anyagai között, egyszer csak előkerült egy hivatkozás amerikai szabadkőműves páholyokról az Ország-Világ című képes hetilap 1885. évfolyamának 11. számából (1885.03.14., 181. oldal):

 

“MAGYAR SZABADKŐMŰVESEK AMERIKÁBAN. AZ ÉSZAK - amerikai Egyesült-Államokban van több magyar kőműves-páholy is. Ezek közt legnevezetesebb a «Deák Ferencz páholy», melynek 39 tagja van. E páholy virágzása mellett tanúskodik az a határozata, hogy 5000 dollár alaptőkével menházat alapít kivándorló magyarok részére. Van New-Yorkban egy «Kossuth» s egy «Petőfi» páholy is, de ezek tagjai túlnyomó részben amerikaiak.”

Ezt az információt roppant érdekesnek találtam, mert a hazai Deák Ferencz a Testvériséghez szabadkőműves páholyt 1885 közepén alapították, s ezek szerint a hír alapján már egy ideje létező amerikai Deák páholy időben megelőzte volna?

Azonnal továbbküldtem az oldalt pdf-ben az észak-amerikai kontinensen élő ismerőseimnek, hogy tudnak-e erről a páholyról? István, egy kanadában élő magyar szabadkőműves - akit egyébként nemrég választottak főmesterré a páholyában - továbbküldte USA-beli, kutatói vénájú Oscar barátjának - aki Grand Junior Warden az egyik USA nagypáholyban - és saját maga is elkezdett keresgélni az Interneten.

Első eredménye az volt, hogy a “Louis Kossuth #1117 merged into Arcana #246 in 1968”, azaz a Kossuth páholy beolvadt az Arcana páholyba 1968-ban. A második pedig az, hogy volt egy Deák nevű "Odd Fellows" páholy is. De vajon erről volt-e szó a cikkben?

Harmadjára azt találta, hogy létezett egy Odd Fellows Kossuth páholy is a szabadkőművesen kívül, valamint előkerült egy hivatkozás egy Franz Deak nevű 465. sz. Odd Fellows páholyra New York államban. És talált egy Petofi Sandor 496. számú IOBA (Independent Order Brith Abraham) páholyt is.

Oscartól néhány nap múlva remek jó összeállítást kaptam - a Louis Kossuth lodge No. 1117 páholyról, amely 1934-ben alakult és 1968-ig működött önállóan. Az Arcana páholy, amelybe beolvadt, még ma is működik. De ez most nem ide tartozik.

 

Magyar páholyok az USA-ban

A kapott információk és linkek alapján én is nekiláttam keresni az Interneten, s számos magyar vonatkozású páholyt találtam, köztük Deákról elnevezettet is, de nem szabadkőművest.

Ezek a következők:

 

I. O. O. F. = Independent Order of Odd Fellows páholyok:

Franz Deak Lodge, No. 465., alapítva 1877-ben

Louis Kossuth Lodge, No. 749.

 

FSJ = Free Sons of Judah páholyok:

Hungarian Lodge No. 29.

Kossuth Lodge No. 10.

 

IOBA = Independent Order Brith Abraham páholyok:

Eotvos Lodge No. 4.

First Hungarian Lodge No. 577.

Franz Deak Lodge No. 11

Petofi Sandor Lodge No. 496.

 

IOSB = Independent Order Sons of Benjamin páholyok:

Franz Deak Lodge No. 87.

Az itt felsorolt Odd Fellowson kívüli szerveződések zsidó páholyok. Adataikat a Jewish Genealogical Society oldalán találtam meg.

A “KÜLÖNLEGES TESTVÉREK" DEÁK FERENCZ PÁHOLYA

Az Odd Fellows Deák páholyról előkerült egy 1878-as The New York Times cikk a páholy névadójáról készült portré avatása alkalmából:

PORTRAIT OF FRANCIS DEAK.

ITS UNVEILING BY THE DEAK LODGE OF ODDFELLOWS—ADDRESSES IN SEVERAL LANGUAGES—SUPPLEMENTARY FESTIVITIES, The members of the Franz Deak Lodge of the Independent Order of Odd-fellows unveiled - and dedicated last evening at the Germania Assembly Rooms, Bowery, a portrait of the. illustrious Hungarian patriot and statesman whose name the lodge bears. The occasion was entirely of, a festive character, the unveiling of the painting proving an excellent excuse for the supplementary, attraction of a hall, at which a large number of ladies attended. The spacious hall was very prettily adorned with flogs, shields, and other matters

of decorative art and an efficient orchestra contributed its important aid toward the festivities of the evening. It had been arranged to begin the exercises connected, with the unveiling of the portrait at 8 o'clock, hut the management was rather tardy in this matter, especially in view of the abundant and effusive oratory of the occasion. The addresses wore in three languagues—German, Hungarian, and English. The President of the United States and Secretaries Schurz and Evarts had been invited to be present, but the usual intervention of official duties, as indicated by their brief letters of acknowledgment and apology prevented their attendance. A letter of a similar purport written on behalf of the Austro-Hungarian Minister was also read to the assemblage. The proceedings were opened by a “festive overture" by the orchestra which was followed by a Hungarian march. A number of gentlemen then sang the Hungarian national hymn, a composition of pollysylabic characteristic, and peculiar musical effects. The orchestra was rather emphatic in its accompaniment, and at times quite drowned the voices of the singers. The opening address was delivered in German by Mr. William Engel, who bears the title of the "Noble Grand” in the lodge. This gentleman also unveiled the painting, which is a canvas of moderate size and medallion-shape. It is the work of Prof. Loeschinger, of Pesth, and was purchased by the contribution of the lodge. Next in order was a Hungarian oration in the nature of a eulogy on Francis Deak, which was delivered by Mr. William W. Loew. It was very long, and its more emphatic points were warmly applauded by that section of the audience which understood the language ot the orator. He applied to the distinguished Hungarian the language used by Tennyson in his ode on the death of the Duke of Wellington :

" Our greatest yet with least pretense,

*    * *    * * *    * *

Rich in saving common sense and,

as the greatest only are,

In his simplicity sublime.."

In the absence of Hon. M. Ellinger, who was to have delivered an address in English, Deputy Coroner Goldsmith spoke briefly, paying a high tribute to the energy, zeal, love of freedom und of his fellowmen displayed by Francis Deak from the first time he entered the Hungarian Diet, in 1832, until he made his last speech in 1873.

An address, in German, was next delivered by Mr. J. Porges, and after a closing address by Mr. Engel the attractions of the dance was followed until an advanced hour.

The New York Times

Published: February 14, 1878 Copyright © The New York Times

Végül pedig a fenti angol cikkben emlegetett magyar nyelvű emlékbeszéd is megkerült a MANDA (Magyar Nemzeti Digitális Archívum) keresőjének jóvoltából, amely a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozó, New Yorkban kinyomtatott brosúra. A FSzEK Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozható az eredeti, de online is olvasható a digitalizált változat:

 

https://mandadb.hu/tetel/505413/Emlekbeszed_Deak_Ferenc_folott

Néhány oldal ízelitőül:

 

EMLÉKBESZÉD

DEÁK FERENCZ FÖLÖTT

TARTOTTA NEWYORKBAN

télutó HÓ 13án, A “KÜLÖNLEGES TESTVÉREK,"

DEÁK FERENCZ  PÁHOLYA

Által rendezett Deák ünnepély ,

A L K A L M A V A L

LOEW VILMOS,

hites ügyvéd.

Barátaimnak Engel Vilmos és Kohn Oedön uraknak

tiszteletem jeléül.

L V..

N ew York,

Alexander Lipót, könyvnyomdász, 20 Courtlandt Street.

Tisztelt Elnök úr ,

Hölgyeim és  uraim!

Rövid két év előtt a megdöbbentő hir röpülte át a földgolyót;

“ Deák Ferencz nincs többé. ” E vészhir

vételekor ereinkben csaknem a vér zsibbadt meg, szent néma

hódolatunk volt a legfényesebb dicsszónoklat melylyel

akkoron fájdalmunknak kifejezést adtunk; hiszen a

hegyről törö, zuhogó hószikla eget földet renditö zajára; az

erdő tölgyfáit száilkákká aprító menydörgö villámcsapásra

is néma csönd áll be a természetben.

[...]

Mi magyarok itt New Yorkban, elhunytat ép úgy fájlaltuk mint

testvéreink a Duna és Tisza partjain. Nekünk is

úgy tűnt fel, mintha egy ragyogó csillag,melynél ragyogóbb

nem tündököl az ég boltozatán — melyet hozzá szoktunk

volt teljes életünkön át fölöttünk fény leni látni, egyszerre

csak eltűnt volna, és feltekintve a szokott fény felé sötét

ür tárna elénk. Egyletet alapítottunk, és nagy nevét

kölcsönöztük körünk megnevezésére. A “ Különleges Test -

vérek” szerzete egy páholya melynek tagjai oly ifjúkból,

és oly férfiakból áll, kiknek a “ Szózat ” a nemzeti énekük

és a “ Hymnus” a nemzeti imájuk, jobb nevet nem

választhatott azon egylet megnevezésére mely a

“ barátság,” a “ szeretet” és az “ igazság” tanait hirdeti,

mint azon nevet mely jelszó és végrendelet ; mely

a tiszta hazafiság, a szent igazság jelszava! az arany

szabadság és haladó művelődés végrendelete!

Egybegyültünk képe lelepzése ünnepét élvezni.

Ez alkalommal nagy megelégedésemre szolgál azokról

emlékeznem hálás elösmeréssel, kiknek e szép ünnepünk

létrejöttében oly nagy osztályrészük volt.

Hála a kitűnő ecsetmüvésznek Löschinger tanár úrnak,

kinek művészeté e jólsikerült arczképet teremté. Hála a

nagyhírű publicistának Dr. Falk Miksa úrnak ki szerény

megkeresésünkre oly szives volt nekünk e képet

megszerezni.

[...]

E név azon férfiúé kire

oly gyönyörűen illenek, bár egy más emlékének szentelvék

azok, az angol babérkoszorús költő sorai:

“The statesman warrior, moderate resolute

Whole in himself a common good,

Our greatest yet with least pretense,

Great in council and great in war.

Foremost captain of his time !

Rich in saving common sense,

And asfour greatest only are,

In his simplicity sublime.

E férfiú neve Washington George.

[...]

Még a Kárpátok hegysége porrá nem omlik; mig a Duna

és a Tisza partjain magyar ember élni fog ;míg az emberi-

ség erényt és erkölcsi tiszteletben tart; mig szabadság és

igaszság a föld kerekségéről ki nem lesz irtva Deák Ferencz

él és élni fog!

“Nothing can cover his high Fame but Haeven,

No pyramids set off his memories,

But the eternal substance of his greatness

To which I leave him.”

Arról, hogy ez a Deák páholy meddig működött, nem sikerült adatot találnom. Az biztos, hogy 1913-ban megvolt, mert akkor még szerepelt az Odd Fellows páholyok hivatalos listájában.

 

A Furcsa fickók rendje

Egyértelmű viszont, hogy az Ország-Világ derék újságírója egyszerűen szabadkőművesnek vélte a “Furcsa fickók”, vagy ahogy ők fordították, a “Különleges testvérek” rendjét, amikor a cikkét írta. Habár a páholyélet bizonyos elemei hasonlítanak, semmi kapcsolat nincs a két szervezet között.

A Pallas Nagy Lexikona így definiálta őket:

 

Oddfellows (ang., ejtsd: - oddfelllóz; IndenpendentOrder of O., vagy röv. I. O. O. F.), a szabadkőmivesség után a legtekintélyesebb u. n. titkos társulat Angliában, mely még jobban virágzik az É.-amerikai Egyesült-Államokban és 1870 óta Németországban is meghonosodott. A XVIII. sz. második felében a kézmüvesek és munkások szövetkezete volt a betegek segélyezésére, a munkanélküliek és egymás kölcsönös támogatására, de később, midőn minden rangu és rendü egyéneket befogadott, a Barátság, Szeretet és Igazság társulati jelszónak megfelelően, az erkölcsök nemesítését s az emberiség általános javítását tűzte ki célul. A rendnek nagy vagyona van céljai kivitelére; tagjainak száma több milliót tesz, de nem áll összeköttetésben a szabadkőmivesekkel

A Wikipédia angol nyelvű cikke részletesen ismerteti  a rend történetét és működésüket napjainkig - magyar változata még várat magára.

Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy az 1800-as évek második felében milyen jelentős kultusza volt az amerikai magyar emigráció körében Deák Ferencnek - mint láttuk, három páholy is viselte a nevét, bár ezek egyike sem volt szabadkőműves.

 

Budapest, 2019.02.08.

 

<< Vissza