Irodalom

Benedek Szabolcs: Gion Nándor és a szabadkőművesség

1993 őszén, több mint két évvel a délszláv háború kitörése után Gion Nándor családjával együtt átköltözött Magyarországra. Azt is mondhatnánk, hogy pályatársaihoz képest viszonylag későn, hiszen nem kevesen azok közül, akikkel együtt dolgozott az újvidéki színházban, a rádióban, a Forum Kiadóban, vagy éppen a Symposion szerkesztőségében, korábban mind Magyarországra települtek. Gion ezzel némiképp kivárt, amiben az is szerepet játszhatott, hogy életkorából adódóan az a közvetlen veszély, hogy a frontra küldik, egyelőre legalábbis nem fenyegette.