Munkáinkból

N. Zs.: Tömegvonzás

Immár 329 éve, hogy Sir Isaac Newton a fejére esett alma feletti bódult örömében megalkotta az általános tömegvonzás törvényét 1686-ban, s egyenleteit leírta a Philosophiae Naturalis Principia Mathematica c. művében.

Sz. M.: A kommunikáció mint erő

 

„A szellem szabadsága nem kényelem, hanem nagyság, melyet akar, és kimerítő küzdelem árán el is ér az ember.”

 

(A. Camus)

 

Mindhárman, akik ma itt beszélünk, az erőt állítjuk a középpontba. Nem mind ugyanazt az erőt, de hisz ez természetes, hisz annyiféle erő van. Erőt merítünk ahhoz is, hogy beszéljünk hozzátok, ami nemcsak hogy nem könnyű, de felelősségteljes dolog is. 

P. P.: Newton 3. törvénye (hatás-ellenhatás)

                                                        Mottó:

„Nem álmodni szeretném a jövőt,
hanem építeni fokról fokra
derék kőműves szeretnék lenni
mérőónnal és acélkanállal.”

(Kassák Lajos: Építő lélek)[i]

 

Pusztaszeri László: REQUIEM EGY PROLETÁRÉRT

Requiem et Kyrie

Kőbánya csak a térképen van messze a Gát utcától. A város peremén, ahol mindketten születtünk, még az én időmben is „beomló alkonyokon/mint pici denevérek, puha/szárnyakon szállt a korom”, úgy mint negyven évvel korábban, amikor ő meglátta a napvilágot a külső Ferencvárosban. Ő is kenyéren élte éveit, és nem volt azúrkék paplana. Szeretett volna gazdag lenni, „egyszer libasültet enni./Jó ruhában járni, kelni,/s öt forintért kuglert venni.” De a hír, pénz, gazdagság messze elkerülte, és megmaradt csupán Batu kán pesti rokonának, kinek verséért talán ma is csak a Halál főz babot. Az évfordulón sokan köszöntik majd, mert a száz év és az ünnepi program kötelez. Lesz sok szó, szóvirág és koszorú is. Ám ez egy másik proletárt taszít, ezért az ünneplő sokadalmaktól távol, az ő szavaival köszönti a Nagy Építőt, az Örök Mozgatót:

drDR: Szemelvények a „Deák Ferencz a Testvériséghez” páholytörténetéből

Ezúton szeretném megköszönni külön dr. Jobbágyi György tiszteleti főmester testvérnek a hosszas interjúit, anyagait, V. B. főmester, B. J. főtitkár, Sz. R. főkönyvtáros testvéreknek anyagok, illetve információ átadásával nyújtott támogatását. S engedjétek meg, hogy itt adózzak tisztelettel Baló István, Bíró Imre, Elekes Pál, Erdős Elemér, Ferenc József, Galambos István, Heimann Pál, Kiss Géza, Pataky Jenő, Pless György, Rajna László Örök Keletbe költözött testvérek emlékének, kiknek elmeséléseiből, anyagaiból is táplálkozik e rajzolat.

Mivel nem vagyok történész, s az adatokat a szakmai kritika alá nem tudtam vonni, ezért a konkrétumokat szöveghűen idézem, s a kommentárokat, illetve a krónikás önálló megfogalmazásait megpróbálom a lehető legszűkebbre korlátozni.

Ezt indokolja az igen nagy terjedelmű anyag, s a rövid idő is (mely egyrészt a testvérek türelme miatt a rajzolat méretét, másrészt a felkészülésre szánható lehetőséget illeti).