Magyarországi Szabadkőművesek

 • A (7)
 • B (40)
 • C (5)
 • D (10)
 • E (14)
 • F (20)
 • G (20)
 • H (14)
 • I (1)
 • J (10)
 • K (40)
 • L (15)
 • M (34)
 • N (5)
 • O (2)
 • P (9)
 • R (15)
 • S (59)
 • T (15)
 • U (1)
 • V (17)
 • W (19)
 • X (1)
 • Z (2)
Kabódi (Kanitzer) Károly Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1896 Nincs adat...
Kallós (Cohn) Bernát Bertalan Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Kallós Ede
szobrászművész
Kallós Ede Ferenczy Károly által festett ifjúkori portréja
Született: 1866 február 22 - Hódmezővásárhely Meghalt: 1950 március 11 - Budapest Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1899

Budapesten és Párizsban tanult. Sok-sok ismert köztéri szobrot készített: Árpád fejedelem (Ópusztaszer), Kossuth Lajos (Hódmezővásárhely, Makó), Erkel Ferenc (Gyula), Bessenyei György (Nyíregyháza), Vörösmarty Mihály, Kölcsey Ferenc (Budapest) - előbbit Telcs Edével közösen.

A nevéhez köthető néhány síremlék: Falk Miksa, Irányi Dániel, Bánffy Dezső, Kozma Sándor.

Kallós Ignácz Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1913 Nincs adat...
Kammermayer Károly Iván Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1897 Nincs adat...
Kamschal Antal Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1894 Nincs adat...
Kann Zsigmond Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Karácsonyi Lipót dr. Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1890 Nincs adat...
Károlyi György Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1896 Nincs adat...
Kassák Lajos
költő, író, szerkesztő, képzőművész
Kassák Lajos (mandarchiv.hu)
Született: 1887 március 21 - ÉrsekújvárMeghalt: 1967 július 22 - BudapestPáholy: Libertas, felvéve: 1946 április 28

A magyarországi avantgárd művészet központi alakja, irányítója.

A Libertas páholy tagja volt, akárcsak Szőnyi István (festő), Remenyik Zsigmond (író), Ferenczy Béni (szobrászművész) és Granasztói Pál (építész).

Kell Hugó Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Kell József dr. Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Kemény Dezső Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1901 Nincs adat...
Kende Tivadar Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1899 Nincs adat...
Kéri (Kohn) Jenő Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1886 Nincs adat...
Kiche Lajos Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1889 Nincs adat...
Kirschner Oszkár Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1912 Nincs adat...
Kiss Dénes dr. Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1892 Nincs adat...
Kiss Géza dr. Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1992 Nincs adat...
Klauber Sámuel Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Kleber Kálmán Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1913 Nincs adat...
Klein Jakab Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Klein József Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1907 Nincs adat...
Klein Lajos Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Kohn Albert Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1909 Nincs adat...
Kohn Bernát Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Kohn Gábor Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1889 Nincs adat...
Komor Marcell Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Kopstein Lajos Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1893 Nincs adat...
Korányi György Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1905 Nincs adat...
Kőrösy Kornél dr. Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1907 Nincs adat...
Koszkol Jenő Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1917 Nincs adat...
Kosztolányi Dezső
Író, költő, műfordító
Kosztolányi Dezső
Született: 1885 március 29 - SzabadkaMeghalt: 1936 november 03 - Budapest, KrisztinavárosPáholy: Március (Budapest), felvéve: 1916

A Nyugat első nemzedékének tagja. Csáth Géza unokatestvére, részt vett a Világ páholy megalapításában.

1903-ban a budapesti bölcsészkar magyar–német szakos hallgatójaként ismerkedett meg és kötött barátságot – Négyesy professzor stílusgyakorlatain – Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, akikkel aktív levelezésbe is kezdett. Életre szóló barátságot kötött Karinthy Frigyessel, aki ekkor matematikával és fizikával foglalkozott és megismerkedett Füst Milánnal is. Hatással voltak rá - többek között - a kortárs Zalai Béla (1882-1915), az egyik legeredetibb magyar gondolkodó filozófiai munkái.

1907-ben jelent meg első verseskötete, a Négy fal között – elismerő volt a fogadtatása, egyedül Ady bírálta.

Íróként a politikamentességre törekedett, igyekezett távol tartani magát mind a jobb-, mind a baloldaltól, ennek ellenére egy-egy megnyilvánulásáért mindkét oldalról támadások érték. Mint sok írástudó és művész, az első napokban még támogatta a Tanácsköztársaságot, de a proletárdiktatúra megviselte, és nem értett egyet a bolsevizmussal sem.

1930-tól a Magyar PEN Club elnöke.

"Verseiben sokat ad a szépségre, dallamosságra. Különösen prózájában érezzük közvetlennek és természetesnek. Elbeszélései és újságcikkei ma is úgy hatnak, mintha közvetlenül az olvasóhoz beszélne. Verseinek stílusa más: költeményeinek nagy része inkább elkápráztat és gyönyörködtet ritmusával, a szavak szép hangzásával, festői képeivel és hangulatával. Sok verse van azonban, amelynek nem csupán a dallamosság adja legfőbb értékét, hanem a gondolat ereje is.”

Kosztolányi a magyar kispróza egyik legnagyobb mestere. Klasszikusan letisztult novellái (A kulcs; Fürdés), elbeszélései (Kínai kancsó) a tudattalant is magukba foglaló finom lélekrajzukkal, az emberek közötti viszonyt árnyalt társadalomképpel vegyítő feszes szerkezetükkel tűnnek ki.

Első nagyepikai alkotása, a Nero, a véres költő (1922.) – Suetonius és Tacitus gyakran szó szerinti átvételével – egyszerre történelmi- és művészregény, a kortársak számára pedig a Szabó Dezsővel folytatott polémia kulcsműve. A Pacsirta (1924.) a szülők tragédiájának megrázó rajza, a csúnya lány és érte az életformájukat megváltoztató Vajkayéknak kisvárosi környezetben lezajló csendes tragédiája. Az Aranysárkány (1925.) hőse, a lányát egyedül nevelő Novák Antal tanár úr a természettudomány világos és egyértelmű törvényei szerint képzeli el és éli le az életet, s éppen magabiztossága okozza szakmai és szülői bukását.

Az Édes Anna (1926.) egyértelmű kritikai és közönségsikere oldotta azt a feszült és ellenséges légkört, mely az írót a húszas években körülvette. A jobboldali sajtó támadta Kosztolányit az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején vállalt (egyébként csekély) szerepe miatt, a baloldali értelmiség a múlt megtagadásáért bírálta, amiért az Új Nemzedék című újság Pardon rovatában utólag ironikusan írt a kommünről.

Kovács Emil Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1918 Nincs adat...
Kovács Miksa Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Kovalovszky József Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1904 Nincs adat...
Krausz Sámuel dr. Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1895 Nincs adat...
Kresz Géza
orvos, a mentőszolgálat megszervezője
Kresz Géza
Született: 1846 augusztus 30 - PestMeghalt: 1901 április 10 - BudapestPáholy: Könyves Kálmán, az előítéletek legyőzéséhez (Budapest), felvéve: 1883

1871-ben, a pesti egyetemen szerzett orvosi diplomát. Előbb kerületi orvosként, majd tisztiorvosként működött a Belvárosban.

1887. május 10-én az ő kezdeményezésére alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület (BÖME), amelynek első igazgatója is ő volt. A levéltári anyagok szerint elsőként a Deák Páholyban esett szó Kuncz Ferenc indítványa kapcsán egy Önkéntes Mentőegyesület létrehozásáról, egy olyan munkán, ahol a Könyves Kálmán páholy több tagja is jelen volt, s amikor a kalapácsvezető főmester annyit mondott, hogy ennek az indítványnak a megvalósításához az akkori Deák páholy szegény és kicsi, ezért szívesen vennék, ha náluk nagyobb és tehetősebb páholyok megvalósítanák azt, s a Könyves Kálmán tagja Kresz Géza, ezt meg is tette. 1884 decemberében ismertette részletes terveit a páholyban. A Mentőegyletnek nagy szerepe volt az 1892-es budapesti kolerajárvány felszámolásában. 1892-ben Kresz Géza javasolta egy mentőmúzeum létrehozását. Számos egészségügyi ismertető, felvilágosító könyvet írt.

Az orvoslás mellett 1869-ben az ő kezdeményezésére alakult meg a Pesti Korcsolyázó Egylet, aminek feladata az akkor Magyarországon még ismeretlen korcsolya-sport népszerűsítése volt.

1900. december 24-én, négy hónappal halála előtt, munkája elismeréséül nemesi címet kapott (és vele a szemlőhegyi előnevet). (wikipédia)

Kunz Ferenc Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1886 Nincs adat...
Kuttner Miklós Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1914 Nincs adat...