Magyarországi Szabadkőművesek

 • A (7)
 • B (40)
 • C (5)
 • D (10)
 • E (14)
 • F (20)
 • G (20)
 • H (14)
 • I (1)
 • J (10)
 • K (40)
 • L (15)
 • M (34)
 • N (5)
 • O (2)
 • P (9)
 • R (15)
 • S (59)
 • T (15)
 • U (1)
 • V (17)
 • W (19)
 • X (1)
 • Z (2)
Salgó József dr.
ügyvéd
Született: 1853Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1887 Nincs adat...
Sándor Emil
osztályvezető
Született: 1871Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1904

A Takarékpénztár osztályvezetője volt.

Schanzer Samu
kereskedő
Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest) Nincs adat...
Scheible Armand
kereskedő
Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1893 Nincs adat...
Schiff Rezső
kereskedő
Meghalt: 1914 november 26Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Schiller Miksa dr.
orvos
Meghalt: 1892 december 25Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1892 Nincs adat...
Schillinger Zsigmond
vállalkozó
Született: 1867Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1902 Nincs adat...
Schlesinger Bálint
gépészmérnök
Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest) Nincs adat...
Schönberger Tivadar
gabonakereskedő
Született: 1859 augusztus 06Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1911 Nincs adat...
Schöpflin Aladár
író, művészettörténész
Született: 1872 október 04 - ManigaMeghalt: 1950 augusztus 08 - BudapestPáholy: Martinovics (Párizs), felvéve: 1915

Kossuth-díjas, az MTA tagja.A Nyitra vármegyei Manigán látta meg a napvilágot. Pozsonyban evangélikus teológiai, majd a budapesti egyetemen irodalmi tanulmányokat folytatott.1898-tól a Vasárnapi Újság segédszerkesztője, 1902-től irodalmi rovatának szerkesztője és vezető irodalomkritikusa, 1909-től a Franklin Társulat lektora és irodalmi titkára volt. Az 1908-ban megjelent Nyugat - a 20. századi magyar irodalom meghatározó, korszakos jelentőségű folyóirata - már első évfolyamában közölte írásait, és szinte később sem volt olyan szám, amelyben ne jelent volna meg tanulmánya vagy recenziója.1918-ban a forradalmi írókat összefogó Vörösmarty Akadémia főtitkárává választották. Később vezette a Szózat című napilap irodalmi rovatát, s egyik szervezője volt az 1926-ban létrehozott Magyar PEN Klubnak.Babits halála után, 1941-től az ő irányításával folytatta működését az - általa kétszer is elnyert - Baumgarten-díj kuratóriuma. Ugyanebben az évben Illyés Gyula mellett társszerkesztője lett a megszűnt Nyugat utódjának, a Magyar Csillag folyóiratnak.A Nyugat kritikusaként elemezte és értékelte a folyóirat első nemzedékének képviselőit, színvonalas tanulmányokat jelentetett meg Petőfi, Arany és Babits költészetéről, 1941-ben közreadta kiváló Mikszáth-monográfiáját.(Komoly szerepe volt Ady Endre, Móricz Zsigmond és mások elismertetésében. Igényes arcképvázlatot készített a világirodalom klasszikusairól, Friedrich Schillerről, Victor Hugóról, Émile Zoláról. Kritikusi és irodalmi érdeklődése kiterjedt a századelő fiatal tehetségeinek munkáira is: teret adott a lapban Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső verseinek csakúgy, mint Kaffka Margit és Krúdy Gyula regényeinek, novelláinak.A Nyugatban az 1910-es években megjelent esszéit és tanulmányait a Magyar Írók, valamint az Irodalmi arcképek és tollrajzok (1917) című kötetekben adta közre. Írók, könyvek, emlékek (1925) című tanulmánygyűjteményében személyes és olvasmányélményeit foglalta össze. A magyar irodalom története a XX. században című munkája a kor irodalmának első és szinte egyetlen tudományos igényű összefoglalása volt. E kötetben átfogó képet adott a XIX. század vége és a XX. század elejének magyar irodalmáról, elsősorban a Nyugat szerepéről, a folyóirat mellett kibontakozó irodalmi mozgalom jelentőségéről. Szépirodalmi műveivel (A pirosruhás nő - 1921; Balatoni tragédia - 1927; Vihar az akváriumban - 1939) is sikert aratott. Sokat fordított angolból, franciából és németből. 1929-ben az ő szerkesztésében jelent meg a négykötetes Magyar Színművészeti Lexikon.1929-ben és 1936-ban Baumgarten-díjjal ismerték el, 1948-ban az MTA tiszteleti tagjává választották. 1949-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.Budapesten halt meg 1950. augusztus 8-án, a Kerepesi temetőben nyugszik.Életrajzához és a kortörténetéhez új adalékokkal járul hozzá a 2004-ben kiadott, 500 - általa írt vagy kapott - magánlevelet tartalmazó levelezésgyűjtemény, amelyben egysoros és 6-7 könyvoldalnyi terjedelmű levelek is helyet kaptak, de megtalálható benne a Kossuth-díjáról szóló, 1949-es keltezésű távirat is. A magánéleti vonatkozású levelekből nem a tisztelt és "rettegett" kritikus, hanem az ember, a családapa, a férj, vagy éppen a bohém és a romantikus udvarló alakja bontakozik ki. Schöpflin, a magánember arca a nyilvánosság előtt ezt megelőzően rejtve maradt.

Schrank Ferenc
orvos
Meghalt: 1914 augusztus 10Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Schreyer Jakab dr.
ügyvéd
Született: 1846Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Schreyer József
vállalkozó
Meghalt: 1907 április 03Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1895 Nincs adat...
Schreyer Samu dr.
ügyvéd
Született: 1853Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Schulhof Jakab dr.
főorvos
Meghalt: 1912 augusztus 26Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903

A Charitas főorvosa volt.

Schüller Ferenc
vászonkereskedő
Született: 1862Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1906 Nincs adat...
Schwarcz Ede dr.
fülorvos
Született: 1868Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1899 Nincs adat...
Schwarcz Gyula
papírkereskedő
Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Schwarcz Lajos
kereskedő
Meghalt: 1907 április 02Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1892 Nincs adat...
Schwimmer József
gyáros
Született: 1880 január 30Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1918 Nincs adat...
Sebő Aladár
irodafőnök
Született: 1882Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Sebő Béla dr.
ügyvéd
Született: 1873Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Seemann Ignác
magánzó
Született: 1853Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1885 Nincs adat...
Seifensieder József
nagykereskedő
Született: 1841Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1895 Nincs adat...
Siklós Ármánd dr.
fogorvos
Született: 1875Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Silberberg Károly
nyagykereskedő
Született: 1851Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1894 Nincs adat...
Sömjén Géza dr.
ügyvéd
Született: 1871 február 15 - BudapestPáholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1917 Nincs adat...
Somlár Zsigmond
színművész
Született: 1875 június 01Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1917 Nincs adat...
Sonnenfeld Miksa
gyáros
Meghalt: 1895 február 23Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Spitz Márk
fakereskedő
Született: 1865Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1906 Nincs adat...
Spolarits György
pékmester
Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1904 Nincs adat...
Steinberger Izidor dr.
orvos
Meghalt: 1910 október 05Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1909 Nincs adat...
Steinberger Jakab
vezérigazgató
Született: 1861Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1909 Nincs adat...
Stern Salamon dr.
ügyvéd
Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Sterner Lajos
parkettagyáros
Meghalt: 1897 június 28Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1894 Nincs adat...
Steuer Gyula
kávékereskedő
Meghalt: 1913 március 11Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Steuer Marcel Született: 1875Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910

Az Abbázia Kávéház társtulajdonosa volt.

Stignitz Imre
igazgató
Született: 1867Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1907 Nincs adat...
Strasser Arnold
földbirtokos
Született: 1868Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Strelinger Gyula
épületfa nagykereskedő
Született: 1866 november 27Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1917 Nincs adat...
Stricker Mór dr.
orvos
Született: 1863Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Stricker Sándor
vezérigazgató
Született: 1869Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Szántó Jenő
igazgató
Született: 1874 július 25 - KisbérPáholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1917

A Pannónia Kenderipari Rt. igazgatója volt.

Szávoszt Alfonz
tőzsdetitkár
Született: 1846Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1895 Nincs adat...
Szécskay István
tanár
Meghalt: 1905 augusztus 07Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Szegvári László dr.
orvos
Született: 1859Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1892 Nincs adat...
Székács Antal
üvegnagykereskedő
Született: 1862Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1894 Nincs adat...
Székely Géza dr.
orvos
Született: 1868Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1909 Nincs adat...
Székely György Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1993 Nincs adat...
Székely Soma dr.
ügyvéd
Született: 1873Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1909 Nincs adat...
Szekulesz Artur
művirággyáros
Született: 1868Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1907 Nincs adat...
Szelényi Gusztáv
zálogházi tisztviselő
Meghalt: 1918 október 28Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Szentirmai (Schmidt) Ferenc
tanár
Született: 1867Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1903 Nincs adat...
Szigeti Lajos Sándor dr. Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 2007 Nincs adat...
Szili Jenő dr.
főorvos
Született: 1879Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1908 Nincs adat...
Szimon István
fűszerkereskedő
Született: 1853Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1891 Nincs adat...
Szőnyi Géza dr.
tanár
Született: 1886 augusztus 03 - KassaPáholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1918 Nincs adat...
Szöts Gyula
főgimnáziumi tanár
Született: 1879 július 03Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1910 Nincs adat...
Szücs Lajos
mérnök
Született: 1859Páholy: Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest), felvéve: 1902 Nincs adat...