Magyarországi és magyar vonatkozású páholyok

A barátsághoz (Varasd)

XVIII. század. (Zur Freundschaft) A Draskovics rendszer egyik anyapáholya. A Draskovics ritus egy speciálisan magyar rendszer volt, amelyről más helyütt említést teszünk.

A becsületességhez (Álmosd)

XVIII. század. (Probitate) Kölcsey Ferenc is tagja volt.

A becsületességhez (Nagyvárad)

(Probitate)

A három fehér liliomhoz (Temesvár)

XVIII. századi alapítású, (Zu den Drei Weissen Lilien) 1869-ben alakult újjá a Szent András páholy tagságából, 1889-ig működött, de ma újra világít Temesvár Keletén.

A három horgonyhoz (Nagyszeben)

XVIII. század (Zu den Drei Ankern)

A három oszlophoz (Brassó)

1749-1794. (Zu den Drei Kolumn) Első magyarországi páholyunk.

1871-1917. (Zu den Drei Saulen) A régi hagyományokat felélesztve alakultak újjá.

A három sárkányhoz (Varasd)

XVIII. század. (Zu den Drei Drachen)

A hét csillaghoz (Pest)

XVIII. század. (Zu den Sieben Sternen)

A hét csillaghoz és egyesüléshez (Buda)

XVIII. század.

A jó tanácshoz (Varasd)

XVIII. század. (Zum Guten Rath)

A megszentelt buzgalomhoz (Nagyszeben)

XVIII. század. (Zum Geheiligten Eifer)

A nagyszívűséghez (Budapest)

1872-1886. (Zur Grossmuth) A XVIII. századi hasonnevű páholy újjálesztéseként jött létre. 1886-ban nevét Comeniusra változtatta.

A reményhez (Sambor, Samobor)

XVIII. század. (Zur Hoffnung)

A rettenthetetlen erényhez (Eperjes és Kassa)

XVIII. század. (Intrepied Virtus)

A szép csillag (Bátaszék)

XVIII. század. (La Belle Étoile) Katonai páholy

A tökéletes egység (Varasd)

XVIII. század. A Draskovics-rendszerhez tartozó páholy.

Ákác (Törökszentmiklós)

1875-1895.

Akác a Mátraalján (Gyöngyös)

Körként alakult meg, később páhollyá alakult. 1906-1919.

Alföld (Szolnok)

1891-1919.

Alkotás (Szabadka)

1910-1917. A szerb megszállás után nevét "Stavarenje"-re változtatta. 

Anonymus (Budapest)

1914-1919. 

Arany szarvashoz (Monyorókerék)

XVIII. század. (Zum Goldenen Hirschen) Berényi Zsuzsanna Ágnes szerint ők is Erdődy gróf monyorókeréki kastélyában tartották muinkáikat. 

Archimedes (Budapest)

1909-1920. A Galilei kör és a Magyarországi Szabadgondolkodók Egyesületének egyik fő támogatója.

Árpád a Testvériséghez (Budapest)

1989-ben, a Fény legújabbkori behozatalakor alakult újjá, majd megerősődése után újra Szegeden működik. A négy újjáalapító páholy egyike.

Árpád a Testvériséghez (Szeged)

1870. A XIX. században elsőként alakult, számos jótény célú egészségvédő is népoktatási intézményt létesítettek. Tagja volt többek közt Arató Frigyes és Csongor Győző. Minden betiltás után újjáéledt, jelenleg is működik, ezért csak az alapítás dátumát jelezzük.

Auróra (Brassó)

A Pannonia páholy utódja a XIX-XX. század fordulóján.

Auróra (Versec)

1903-1917. 

Az alvó oroszlánhoz (Eperjes)

XVIII. század (Zum Schlafenden Löwen)

Az aranykerékhez (Monyorókerék)

XVIII. század. (Zum Goldenen Rad) Berényi Zsuzsanna Ágnes szerint Erdődy gróf monyorókeréki kastélyában tartották összejöveteleiket, ahol gróf Széchenyi Ferenc is iniciáltatott.

Az égő csipkebokorhoz (Kassa)

XVIII. század. (Zum Brennenden Busch)

Az Egyesüléshez (Buda)

XVIII. század. (Unitas) 

Az Egyesüléshez (Pozsony)

XVIII. század. (Zur Vereinigung)

Az első ártatlansághoz (Buda-Pozsony)

XVIII. század. (Zur Ersten Unschuld) A két városban felváltva működött.

Az erényes utazóhoz (Eperjes)

XVIII. század. (Zum Tugendhaften Reisenden) (Lengyel pátens alapján)

Az erényes világpolgár(ok)hoz (Szent Fülöp, Bukovina)

XVIII. század. (Zu den Tugendhaften Weltburgen)

Az erényes világpolgárhoz (Miskolc)

XVIII. század.  (Zum Tugendhaften Kosmopoliten) Ennek tagja volt Kazinczy Ferenc.

Az erényes zarándok (Balassagyarmat)

XVIII. század. (Tugendhaften Pilgrim)

Az erőhöz (Károlyváros)

XVIII. század

Az igazi egyetértéshez (Csíkszereda, Kézdivásárhely)

XVIII. század. (Zur Wahren Eintracht) Felváltva tartottak munkát a két városban.

Az igazság kőszirtje (Fehértemplom)

1873-1879. (Fels der Wahrheit)

Balassa József (Budapest)

1946-1950. 

Bánát (Temesvár)

A Losonczy páholy utódja, nevét 1899-ben változatták meg. (Berényi Zsuzsanna Ágnes kutatásai alapján)

Bányamécs kör (Selmecbánya)

1914-1918.

Barátság (Pozsony)

1874-1918. (Freundschaft)

Béke (Békéscsaba)

1872-1885. 

Béke (Karánsebes)

1882-1894. (Irenae)

Béke (Nyíregyháza)

1917-1918.

Béke (Temesvár)

(Pax) 1929-ben Losonczyrról Bánátra változtatták a nevét. ?? (Berényi Zsuzsanna Ágnes nyomán)

Berzsenyi (Kaposvár)

1902-1920.

Bethlen Gábor (Marosvásárhely)

1905-1916. Körként jött létre, majd páhollyá alakult. Napjainkban újra működik.

Bihar (Nagyvárad)

1912-1919.

Biztonsághoz (Pozsony)

XVIII. század. (Zur Sicherheit) 

Bölcsességhez (Zágráb)

XVIII. század. (Zur Klugheit) 

Boldog Erdély (Kolozsvár)

(Dacia Felix) A történelem viharai és a különböző hatalmi helyzetek okán e román páholy tagjai a magyar Unio páholyba léptek be, s onnan fedeztek páholyalapításuk céljából. Majd, miután nem tudták magukat fenntartani, visszatértek a magyar anyapáholy kebelébe. (Berényi Zsuzsanna Ágnes nyomán)

Budapest (Budapest)

1912-1920. 

Columbus, a világtengerre (Pozsony)

1877-1896. (Columbus, um Weltmeer)

Comenius (Budapest)

1886-1920. A Zur Grossmuth páholyból jött létre, annak magyarosodása után. 

Concordia (Érsekújvár)

1872-1873. (Egyetértés)

Concordia (Lajtaszentmiklós)

1875-1889. (Egyetértés)

Concordia (Lippa)

1871-1883. (Egyetértés)

Corvin Mátyás, az Igazságoshoz (Budapest)

1869-1920. és 1946-1950. Tagjai többek között: Klapka György, Türr István, gróf Andrássy Gyula és Supka Géza.

Csokonai kör (Csurgó)

1914-1920.

Darwin (Székelyudvarhely)

1915-1917. Körként jött létre, majd páhollyá alakult. 

Deák Ferencz a Testvériséghez (Budapest)

1885. Szerényen csak ennyit írunk magunkról. Minden többet a honlap egyéb oldalairól megtudhat a figyelmes olvasó. 

Dél (Lugos)

1903-1918.

Demokrácia (Budapest)

1887-1920. és 1946-1950. Tagjai többek között: Gelléri Mór, Jászi Oszkár, aki más páholy tagja is volt.

Diogenes (Budapest)

1871-1872.

Draskovics János gróf (Zágráb)

XVIII. század. Berényi Zsuzsanna Ágnes nyomán.

Ébredés (Szombathely)

1902-1920. A soproni Széchenyi páholy által alapított szabadkőműves körként jött létre és fejlődött páhollyá.

Egyenlőség (Budapest)

1989-től. (Egalitas) 

Egyenlőség (Ungvár)

1872-1877.

Egyenlőség (Versec)

1871-1876. (Egalitas)

Egyetemes harmóniához és egyetértéshez (Trieszt)

XVIII. század. (Zur Allgemeinen Harmonia und Eintracht, Harmonia et Concordia Universelle)

Egyetértés (Kassa)

1874-1878.

Egyetértés (Lajtaszentmiklós)

1875-1918. (Eintracht)

Egyetértés (Trieszt)

XVIII. század. (La Concordia)

Egyezség a hazában (Pest)

1868-1877. (Einigkeit im Vaterlande)

Ehlers (New York)

1920 után jött létre, kivándorolt magyarok alkották, magyar nyelven működött. A második sivatagi vándorlás évei után, az újjáéledő magyar szabadkőművesség számára jelentős erkölcsi és anyagi támogatást nyújtott.

Élet kör (Fehértemplom)

1912-1918. A verseci Auróra páholy által alapított szabadkőműves kör.

Előre (Miskolc)

1913-1920. A kassai Égő csipkebokorhoz páholy jelképeit és pecsétjét örökölve, szellemiségét őrizve alakult. Berényi Zsuzsanna Ágnes nyomán.

Eötvös (Budapest)

1877-1920 és 1946-1950. Egyike a legkorábban alakult páholyoknak, méretében, lehetőségeiben kiemelkedő szerepet játszott a magyar szabadkőművesség történetében. Egyik főmestere, dr. Bálint Lajos munkája kapcsán jött létre a Világ című napilap. Egy másik főmester, Fónagy Béla irányítása alatt (azóta is példa nélküli módon) építették újjá a lerombolt Mezőlaborcot, Kőművesfalva néven. Számos egyéb jótékonysági tevékenységet is végeztek. Berényi Zsuzsanna Ágnes nyomán.

Erényes emberbaráthoz (Selmecbánya)

XVIII. század. (Zu den Tugendhaften Menschenfreunden)

Erzsébet (Budapest)

1902-1920.

Észak (Ruttka)

1912-1919.

Észak kör (Túrócszentmárton)

1902-1919. 

Fáklya (Budapest)

1914-1919.

Felebaráti szeretet (Sziszek)

1871-1886. (Nächstenliebe)

Felvidék (Besztercebánya)

1878-1919. 

Ferenc, az őrködő oroszlánhoz (Buda)

XVIII. század. 

Fortschritt (Nyíregyháza)

1917-1918.

Galilei (Budapest)

1871. Ma is létező páholy, ezért csak az alapítás dátumát tüntetjük fel. Jelentős tudományos tevékenység jellemzi az alapító tagságot. Tagjaik között volt Zipernovszky Károly is.

Gerő Andor (Toronto)

1950 után alapította Gerő Andor. Külföldön élő magyar szabadkőművesek egyik központi páholya.

Goethe (Pozsony)

1892-1918.

Gömör (Rimaszombat)

1906-1912.

Gozsdu Manó (Nagyvárad)

1920 után jött létre (Emanuel Gojdu), román páholyként. Amiért itt említjük, az a névadó magyar érzelmeinek való adózás.

Hadibarátság (Glina)

XVIII. század. (Kriegsfreundschaft) Katonai páholy.

Hajnal (Budapest)

1902-1919. 

Haladás (Budapest)

1871-1920. és 1946-1950. Fő alkotása a Szünidei Gyermektelep a Börzsönyben.

Haladás (Debrecen)

1875-1920. és 1946-1950. 

Haladás (Kassa)

1872-1876. 

Hallgatagsághoz (Pozsony)

XVIII. század. (Zur Verschwiegenheit)

1872-1886. 

Hallgatáshoz (Buda)

XVIII. század. (Zur Verschwiegenheit)

Harmónia (Pilsen)

1920 előtt a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt működött.

Harmónia, a három tengeri levélhez (Nagyszeben)

1874-1888.

Hegyvidék (Munkács)

1903-1917.

Helikon (Bécs)

1982-től napjainkban is működik. A bécsi magyar szabadkőművesek páholya.

Hiram (Pozsony)

1909-1918.

Honszeretet (Baja)

1871-1918. Körként jött létre, majd páhollyá alakult, a szegedi Árpád páholy hozta létre.

Horvát Ház (Zágráb)

1892-1904. (Hrvatska Vila) Horvát nyelvű páholy.

Humanitas (Budapest)
Humanitas (Lajtaszentmiklós)

1871-1886.

Humanitas (Nagybánya)

1937-1939.

Humanitas (Pozsony)

1886-1918.

Humboldt (Pest)

1871-1920. Német nyelven működött, a Corvin páholy hozta létre, a Pesten élő német ajkúak számára.

Hungária (Budapest)

1872-1920. 

Hunyad (Déva)

1911-1918. A kolozsvári Unio páholy hozta létre, előbb körként, majd páhollyá fejlődött. 

Hunyadi (Temesvár)

1870-1874. 

Igazsághoz (Pozsony)

1869-1919. (Zur Wahrheit)

Igazsághoz (Resica)

1874-1880. (Zur Wahrheit)

II. Rákóczi Ferenc (Dés)

Előbb körként jött létre a kolozsvári Unio páholy tagságából, később páhollyá alakult.

II. Rákóczi Ferenc (Sátoraljaújhely)

1881-1915.

In Labore Virtus (Bécs)

(Munkában az erény) 1920 után itt tartottak munkákat a magyar szabadkőművesek, vettek fel új tagokat, többek közt Karinthy Frigyest. 

In Labore Virtus (Svájc)

(Munkában az erény) Hasonnevű bécsi páholyhoz hasonlóan a magyar szabadkőművesség továbbélését biztosította a két világháború között.

Irányi Dániel (Pécs)

1906-1918.

Ister (Genf)

1860-1866. (Duna) Klapka György, Horváth Mihály, Puky Miklós, gróf Csáky Tivadar és a szabadságharc más menekültjei alapították.

Istina (Zágráb)

(Igaz) 1920 utáni horvát nyelvű páholy.

Ivanski Krijcs (Károlyváros)

1920 utáni horvát páholy

Jászi Oszkár (Budapest)

1991-től. A Magyarországi Nagyoriens része, a párizsi Martinovics páholy segítségével alakult.

Jaurinum, a három folyóhoz (Győr)

1896-1920. A soproni Testvérülés páholy alapította kör, majd páhollyá alakultak.

Jövendő (Eszék)

1912-1918. (Budnost)

Jövendő (Pozsony)

1874-1886. (Zukunft)

Jövendő (Zágráb)

XIX-XX. század. (Budnost)

Jövendő (Zombor)

1907-1918. A Philantropia körből alakult páhollyá, annak ellenére változtatták meg a nevét 1918 után Buducnostra, erős szerb ráhatásra, hogy tagjai magyarok voltak.

Kárpát (Ungvár)

1914-1919. Körként jöttek létre, majd páhollyá alakultak.

Kazinczy Ferenc (Budapest)

1873-1920. és 1946-1950. 

Kazinczy vagy Karcagi kör (Karcag)

1878-1884.

Kelle kör (Győr)

1897-? A soproni Testvérülés páholy alapította.

Kelle kör (Nagykanizsa)

1889-? A soproni Testvérülés páholy alapította.

Kisfaludy Károly (Győr)

1871-1880.

Kisfaludy Sándor (Győr)

1873-1888.

Klapka kör (Komárom)

1912-1918. A győri Philantropia páholy alapította.

Kölcsey Ferenc (Szatmárnémeti)

1913-1919. 

Kölcsey Ferenc, a világosságért (Pápa)

1875-1917. Körként jöttek létre, majd páhollyá fejlődtek.

Könyves Kálmán, az előítéletek legyőzéséhez (Budapest)

1872-1920. és 1946-1950. 

Kőrösi Csoma Sándor (Debrecen)

1914-1919.

Kosmos (Oravicza)

1870-1878. (Világegyetem)

Kosmos (Pozsony)

1907-1918. (Világegyetem)

Kossuth (Budapest)

1950-től, a betiltástól élt nagyon rövid ideig. Dr. Benedek István alapította a Deák Ferencz a Testvériséghez páholyból kilépve, a továbbélés lehetőségeként. Édesapja dr. Benedek Marcell nagymester engedélyével ennek főmestere lett. (Berényi Zsuzsanna Ágnes nyomán.)

Kossuth (Buenos Aires)

1960-1990. Argentínába kivándorolt magyar szabadkőművesek alapították, ötven taggal. 1990-től, miután Magyarországon már működhetett a szabadkőművesség, tevékenységüket beszüntették.

Kossuth Lajos (Mezőtúr)

1905-1919.

Kossuth Lajos kör (Szabadka)

1899-? A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította.

Kossuth Lajos, a dicső fény hajnalához (Pest)

1848. Valójában nem alakultak meg hivatalosan, s ennek több oka volt. Kossuth maga is tag lett volna, s így az elnevezéssel bizonyos problémák merülhettek volna fel, illetve pátensüket magyar nyelvű működésre kérték, de csak németre kaptak engedélyt, s ezzel nem éltek. A szabadságharc utáni megtorlásban már nem is tudtak volna működni.

Labor (Bécs)

(Munka) A két világháború között a feloszlatott magyar szabadkőművesség részére hozták létre. (Berényi Zsuzsanna Ágnes nyomán)

Labor (Kolozsvár)

1918 után alakult. (Munka)

László király (Nagyvárad)

1876-1926. 

Leonardo (Budapest)

1990. A Magyarországi Nagyoriens része, a marosvásárhelyi Bethlen Gábor páholy alapítói.

Les Amitiés Internationales (Párizs)

1920 után jött létre, a betiltott magyar szabadkőművesség európai találkozóhelye.

Lessing a három gyűrűhöz (Pozsony)

1897-1918. (Lessing zu den Drei Ringen)

Libertas
Libertas (Budapest)

1946-1950. (Szabadság) A bécsi In Labore Virtus páholy tagjai alapították.

Libertas (Újvidék)

1875-1884. (Szabadság)

2000-ben a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt alakult újjá.

Libertas et Virtus (Bécs)

1920 után alakult. (Szabadság és erény)

Ljubav Blizgnjega (Zágráb)

1892-1918. (Felebaráti szeretet) Horvát nyelvű páholy.

Losonczy (Temesvár)

1899-1919.

Madách (Budapest)

1902-1919. 

Március (Budapest)

1909-1920. Tagjai között tudhatta mások mellett Kosztolányi Dezsőt.

Martinovics (Budapest)

1908-1920. és 1946-1950. A Demokrácia páholyból kilépett tagok alapították.

Martinovics (Párizs)

1956-ban alapíttatot a forradalom emigráns szabadkőművesei által.

Martinovics kör (Eperjes)

1910-?

Maximilian Vrhovar (Zágráb)

1914-1919. Horvát nyelven működött.

Megkoronázott reményhez (Besztercebánya)

XVIII. század. (Zur Gekrönten Hoffnung)

Minerva (Budapest)

1894-1920.

Missio kör (Pécs)

1920 előtt.

Mitropolit Stratimirovics (Újvidék)

1920 után jött létre, ma újra működik.

Mozart kör (Salzburg)

1920 előtt alakult, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt állott.

Munka (Nagykanizsa)

1889-1920. A soproni Testvérülés páholy alapította.

Munkához (Budapest)

1871-1885. (Zur Arbeit) Német nyelvű páholy.

Nagylelkűséghez (Pest)

XVIII: század. (Magnanimitas, vagy Zur Grossmuth)

Nemanya (Nis)

1892-1897.

Nemzeti (Budapest)

1902-1920. 

Neuschlosz, a Régi Hívek (Budapest)

1872-1920. Eredetileg Régi Hívek páholy, főmestere Neuschlosz Marcell halála után változtatta meg nevét. Tagja volt többek között Gundel Károly is.

1946-1950. Újjáalapítása után a páholy egyik tagja, Sztehlo Gábor vezetésével kezdeményezték a PAX gyermekotthon létrehozását.

Oriens (Karánsebes)

1912-1916. (Kelet)

Őrtűz kör (Palánka)

1914-1917. A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította.

Összetartás (Arad)

1890-1919.

Összetartás (Budapest)

1872-1875. 

Őszinte barátság (Szolyva)

1891-1905. (Aufrichtige Freundschaft)

Pannonia (Brassó)

1889-1918. Később ez lett az Auróra páholy.

Pátria (Budapest)

1898-1919. (Haza) 

Petőfi (Budapest)

1906-1920. és 1946-1950.

Petőfy (Újarad)

1871-1911.

Philantropia (Győr)

1886-1920. (Emberszeretet) A soproni Testvérülés páholy alapította.

Philantropia kör (Zombor)

1897-1907. A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította, Jövendő néven alakult páhollyá.

Philantropique (Marmoritza, Csernovitz)

1885-1913.

Phőnix (Losonc)

1878-1919.

Phőnix (Szamosújvár)

1872-1875.

Pionier (Pozsony)

1898-1917. (Úttörő) 

Pro Libertate (Beregszász)

1913-1919. (Szabadságért)

Progressio (Budapest)

1904-1920. és 1946-1950. (Haladás) 

Prometheus (Budapest)

1890-1919.

Pusztaszer kör (Csongrád)

A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította.

Pythagoras (Budapest)

1885-?

Reform (Budapest)

1892-1920. és 1946-1950. 1999-től újra működik, a Deák Ferencz a Testvériséghez páholy tagjaiból jött létre.

Remény (Szatmárnémeti)

1872-1877. 

Rendületlenül kör (Újvidék)

1914-1918. A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította.

Resurrectio (Sao Paolo)

1958-1968. (Feltámadás) Magyar nyelvű páholy, a Brazíliai Nagypáholy engedelmével kivándorolt magyarok alapították. 

Resurrexit (Kassa)

1899-1919. (Feltámadott) Tagjai között volt Benczur Gyula.

Sas (Budapest)

1911-1920. Alapító főmestere: Haypál Benő.1946-1950.1990-től az újjáalapító négy páholy egyikéből az Árpád aTestvériségből alakult újjá.

Schiller (Pozsony)

1875-1918.

Siculia (Sepsiszentgyörgy)

(Székelység) Előbb körként jöttek létre, majd páhollyá fejlődtek.

Sirius (Fiume)

1901-1920. (Sarkcsillag)

Socrates (Pozsony)

1875-1918.

Soroaster (Smyrna)

A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy védelme alatt működött.

Stella Orientalis (Pancsova)

1890-1941. (Keleti csillag) Német nyelven működött, a szegedi Árpád a Testvériséghez páholy hozta létre.

Szabadsághoz (Varasd)

XVIII. század. (Zur Freiheit) A Draskovics rendszer anyapáholya.

Szabolcs (Nyíregyháza)

1907-1920. és 1947-1950.

Széchenyi (Arad)

1871-1878. A temesvári Három Fehér Liliomhoz páholy alapította.

Széchenyi (Sopron)

1901-1918. A Zur Verbrüderung, azaz Testvérülés páholynak a névmódosulással létrejött folytatása. Tagjai közt Storno Ferenc.

Szeged (Szeged)

1910-1920. Móra Ferenc páholya. A szegedi Árpád a Testvériséghez páholyból kilépett tagok alapították.

Szent András, a három tengeri levélhez (Nagyszeben)

XVIII. század. (St. Andreas, zu den Drei Seeblättern)

Szent Borbálához (Pest)

XVIII. század. 

Szent István (Pest)

1861-1886. Az első magyar nyelvű páholy.

Szent Sándor, a három ezüst horgonyhoz (Pest)

XVIII. század. 

Szepes (Késmárk)

1899-1918.

Szerencse fel! (Oravicza)

1871-1878. (Glück Auf!)

Szilágyi Dezső (Budapest)

1913-1918.

Tátra (Igló)

1872-1889. 

Testvéri lánc a Kárpátok körében kör (Késmárk)

?

Testvériség (Arad)

1871-1878. (Fraternitas)

Testvériség (Budapest)

1890-1895.

Testvériség (Bukarest)

1871-1880. (Brüderlichtkeit) Azért említjük ehelyütt, mert számos magyarajkú tagja volt, illetve szoros együttműködést alakítottak ki magyarországi testvéreikkel.

Testvériség (Lajosfalva, Csernovitz)

1886-1916. (Fraternité)

Testvériség (Pozsony)

1870-1919.

Testvériség (Zsolna)

1875-1884. (Fraternitas)

Testvérülés (Sopron)

1869-1900. (Zur Verbrüderung) 1901-től Széchenyi páholy.

Thales (Nagybecskerek)

1875-1879. 

Thököly Imre (Eperjes)

1902-1918. Előbb kör, majd páhollyá duzzadt, a kassai Resurrexit páholy alapította.

Tisza (Máramarossziget)

1877-1918. A debreceni Haladás páholy alapította.

Torda kör (Torda)

1920 előtt a kolozsvári Unio páholy alapította.

Türr István, csak előre kör (Kispest)

1909-1919. A Pátria, Hungária és az Eötvös páholyok alapították.

Unio (Kolozsvár)

1886-1936. A nagyváradi László király páholy alapította. 

Unitas kör (Montreal)

1960 után hozták létre Gerő Andor kezdeményezésére.

Unitas kör (Toronto)

1959 után hozták létre kint élő magyarok, Gerő Andor, a feloszlatott Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy főtitkárának kezdeményezésére.

Universum (Szeged)

1990. A Magyarországi Nagyoriens része.

Vaskapu kör (Orsova)

1903-1911. A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította.

Veritas (Újpest)

1891-1896. (Igazság) 

Vigilare (Eszék)

XVIII. század. (Zur Wachsämkeit) (Éberséghez)

Világ (Budapest)

1906-1919. 

Világ (Nagybecskerek)

1912-1913. A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította előbb körként, majd páhollyá fejlődött. 1921 után ebből jött létre a Vajdaság (Vojvodina) páholy.

Világosság (Beregszász)

1871-1881.

Világosság (Pozsony)

1913-1918. (Gleichheit) 

Világosság (Újpest)

1888-1920.

Virradat (Hódmezővásárhely)

1912-1919. A szegedi Árpád a Testvériséghez páholy alapította előbb körként, majd páhollyá alakult az alábbiak szerint:

2015. január 6-án a Deák páholyban elhangzott rajzolat nyomán

Helyszín: a„Paraszt Párizs” 

Bródy Sándor közíró ragasztotta rá Hódmezővásárhelyre pejoratív minősítésként ezt a jelzőt 1909-ben, amelyet aztán Ady Endre finomított pozitív tartalmúvá, utalva a város színvonalas irodalmi életére. Hódmezővásárhely jelentős mezőgazdasági város volt a XVIII-XIX. század fordulóján, komoly kulturális élettel, de az igazsághoz tartozik, hogy a vásárhelyiekre jellemző belterjes, zárkózott, a változásokat nehezen elfogadó életszemlélettel.

Miközben a város 50 km-es vonzáskörzetében több páholy is működött, Hódmezővásárhelyen csak az 1910-es évek elején fogalmazódott meg a gondolat egy szabadkőműves páholy megalakításához kapcsolódóan. Aradon, Orosházán, Szegeden, Szabadkán aktív páholyélet folyt, amelyek munkájában több hódmezővásárhelyi testvér is részt vett. Természetesen a legszorosabb kapcsolata a vásárhelyi szabadkőműveseknek a Szegedi Árpád Páhollyal volt, de találunk az orosházi és az aradi páholyokban is hódmezővásárhelyi tisztes polgárokat.

1912. március 7-én vetette fel Müller Ferenc egy hódmezővásárhelyi összejövetelen annak szükségességét, hogy célszerű volna Hódmezővásárhelyen is erősíteni a szabadkőműves tevékenységet. Szavai, a kor stílusában megfogalmazott emelkedett mondatai máig ható bíztatásként hangzottak el: „Erős a hitem…, hogy Hódmezővásárhely keletén is elkövetkezik a virradat, mert hiszen feltűnt a keleti égbolton a derengő hajnalpír, hiszen megjelent már az első bíztató reménysugár, melyet, remélem, nyomon fog követni a folyton erősbödő sugárkéve, hogy áttörje, szétoszlassa az emberi lelkekre lidércként nehezedő homályt és sötétséget.”

A vásárhelyi páholy megalakítása egyben veszteséget jelentett a Szegedi Árpád Páholy számára, ugyanis egy új páholy Vásárhelyen a szegedi szabadkőművesség kötelékéből történő kiszakadást is jelentette. A kezdeményezést tettek követték és az Árpád Páholy kebelében dolgozó vásárhelyiek megalakították a Virradat Kört. A Virradat Kör programja komoly és megalapozott szabadkőműves programként fogalmazta meg azt az igényt és működési célt, mely szerint a Virradat Kör minden erejével arra fog törekedni „hogy az emberi lelkeknek a mélyében, a hideg közönynek, a társadalmi előítéleteknek és babonáknak, a faji és felekezeti gyűlölségnek hamuja alatt szendergő isteni szikrát lángra lobbantsa, serény kalapácsütésekkel lepattogtassa, a testvériesen szerető szív melegével felolvassza, az emberi szíveket körülvevő vastag jégkérget.”

1912. április 1-jével vette kezdetét a tagsági kötelezettség, tagdíjfizetés, gyűjtés a házalapra és az özvegyperselyre. Problémát jelentett a megfelelő helyszín kiválasztása, a munkára alkalmas ingatlan bérleti díjának előteremtése, és még a vakolás helyszínének meghatározása is. Egy célt fogalmaztak meg általános éllel, a páholyalapításhoz való erőgyűjtést. A kör a munkáját minden hónap 1. és 3. keddjén este 8 órakor tartotta, és beállt a működési rend egy, a páholyokra jellemző rendtartás szerinti rendszeres összejövetelek tartásával.

Az 1913. év hozta el a rendszeres előadások megtartásának idejét, és február 25-től kezdődően a profán és a szabadkőműves élet több területét átfogó, olykor rendkívül tartalmas rajzolatok megtartására került sor. Eljött az idő – legalábbis a vásárhelyi testvérek úgy érezték -, hogy a Virradat Körből egy szabadkőműves páholyt kell létrehozni. A páholy elnevezésével kapcsolatosan kisebb vita támadt, volt, aki a Bercsényi nevet tartotta volna jó választásnak, de a többség a Virradat elnevezés mellett döntött. A rendes páhollyá való alakulásra 1913. június 26-án került sor. Főmesternek Kovács János ügyvédet választották meg, amely folytonos bizalmi helyzetet valószínűsített, lévén Kovács János a Virradat Körnek is végig az elnöke volt. Kovács János főmester szerény, visszahúzódó ember volt, és többek közt emiatt nem volt képes integrálni a Virradat Páholy igen különböző személyiségű tagjait.

A nyakjelvény szalagja Vásárhely kék-sárga színét mutatta, a jelvényen 7 darab búzakalász volt látható, utalva a város mezőgazdasági jellegére, és a páholy neve is szimbolikusan kifejezésre jutott a felkelő nap megjelenítésében. A páholy élén az 1914. esztendő első összejövetelén változás következett be, Barabás Istvánt főmesternek választotta meg a páholy. Személyében egy rendkívül határozott, szókimondó főmester került megválasztásra.

Barabás István a személyiségéből következően nagy lendülettel látott munkához. Felelevenítette a házalapra történő gyűjtést, ugyanis egységes vélemény volt a páholytagok között, hogy az összetartás tudatának tagokban történő erősítését a felépítendő templom hivatott szolgálni. Jellemző, hogy a rituális munka tartását a testvérek csak úgy tudták megoldani, hogy időnként Szegedre utaztak és ezeket a munkákat az Árpád Páholy szentélyében tartották meg. Végül úgy oldódott meg a megfelelő ingatlan kialakításának kérdése, hogy a Vásárhely központjában lévő Úri Casino épületében két hetenként a páholy összejövetelt tarthatott, amelyet a Casino választmánya ingyen is a páholy rendelkezésére bocsátott volna, azonban jellemző módon – nagyon helyesen – ezt a páholy nem fogadta el, és végül évi 100 korona bérleti díjban állapodtak meg a Casino választmányával. Sikerült felszereléseket is beszerezni a Szeged Páholy berendezési tárgyainak megvásárlásával.

Így aztán 1914. március 17-én szó szerint bekövetkezett a virradat a fiatal páholyban, amikor is első fokú ünnepi munkát tartottak. Ez volt a páholy első, Hódmezővásárhelyen rendezett szertartásos munkája, amelyet emelt az 1848-as eseményekre történő megemlékezés fénye is. A munkákon megjelentek a kolozsvári Unió, a verseci Auróra, a szabadkai Alkotás és a nyíregyházi Szabolcs Páholy tagjai. Közben öt új szemmel bővült a vásárhelyi szabadkőművesség lánca, öt tekintélyes tag felvételére került ugyanis sor, köztük a tudós Bodnár Bertalan gimnáziumi tanár is. 1914. szeptember 28-án elérte a páholy a létszáma csúcsát, ekkor 34 testvér tartozott a kötelékébe. További felvételekre már nem került sor, egészen a páholy megszűnéséig, bár próbálkozások voltak, kísérleteik azonban rendre kudarcba fulladtak. A reményteljes fejlődés lehetőségét magában hordozó, de folyamatosan gyermekbetegségekkel küzdő páholy életében az I. Világháború végleges törést jelentett.

Az 1914-es esztendő második félévében csupán egy munkát tartott a páholy, ezzel adva életjelt magáról. A páholy tevékenysége fokozatosan a jótékonykodás területére szűkült le. Támogatták a filharmonikus társaság tevékenységét, a Patronage Egyesületet, amely felkutatta a szűkölködőket, valamint a szemérmes szegényeket, támogatták az Alföldi Csecsemővédő Egyesületet, a szegénysorból származó diákokat, a Vörös Félhold mozgalmat, az óvónőképzős növendékeket, a páholy hadikölcsönt jegyzett, valamint támogatták a rokkant katonákat. Árvaperselyt hoztak létre, és egyéni támogatások felől is rendelkeztek.

A leszűkült tevékenység a páholy lendületének alábbhagyásával is párosult. Barabás István főmester lemondott tisztségéről 1915. január 30-án, majd február 17-én került sor Barabás István fedezési kérvényének tárgyalására.

Barabás István lemondását követően Genersich Antal országos hírű sebészt választották a páholy főmesterévé, aki székfoglalójában kiemelte, hogy nem csupán a szabadkőművesség, hanem az egész emberiség számára roppant nehéz időszakban került a páholy élére. Az új főmester érdeme volt, hogy az 1915. év végére ismét rendszeressé váltak a rajzolatok, aktívabbá vált a páholyélet.

A páholy 1916 februárjában tartotta utolsó tisztújítását. Ekkor különböző tervek fogalmazódtak meg a működés kapcsán, a munkán megjelent tagok száma azonban egyre inkább fogyatkozott. A nagyszabású tervekből szinte semmi sem valósult meg. Müller Ferenc testvér 1916. június 13-án még tartott egy rajzolatot, azonban folytatás már nem volt, a páholy gyakorlatilag megszűnt létezni. A páholy megszűnéséhez külső és belső tényezők járultak hozzá.

A Világháború jelentős mértékben lecsökkentette a páholymunkában részt vevő szabadkőművesek számát, ugyanis a 34 testvérből 16-ot behívtak katonának. Az itthon maradók közül 3 testvér távozott a páholyból, és alkalmanként a páholy 9-10 fővel tudott csak működni, így azonban komoly páholymunkát nem lehetett végezni. A háború miatt szünetelt a más páholyokkal való érdemi kapcsolattartás. A páholymunkák helyéül szolgáló Úri Casinoban katonák kerültek elszállásolásra és ez több mint egy évig nem tette lehetővé a Casinonak páholymunka céljára történő igénybevételét. A háború végére tovább csökkent a páholy létszáma, ugyanis Kovács János tiszteletbeli főmester, Cserepes Zsigmond kisegítő testvér, valamint Singer Sándor elhunyt. 1918 őszére valamennyi bevonult tag hazatért, így a Virradat Páholy hosszú idők óta újra elsőfokú munkát tudott tartani 1918. november 30-án.

Ekkor 24 aktív tagja maradt a páholynak, amely utolsó munkáját 1919. február 8-án tartotta. Ez volt a Virradat Páholy utolsó életjele. A Tanácsköztársaság idején a szabadkőműves páholyok, így a vásárhelyi páholy is bezárták kapuikat.

Trianon tragikus következményei miatt nagy múltú erdélyi, felvidéki és délvidéki páholyok kerültek ki a nagypáholy fennhatósága alól, és a 20-as évektől kezdődően egészen 1945-ig, gyakorlatilag a szabadkőművességet ért támadások, ellehetetlenítő jogszabályok és az ezekhez kapcsolódó negatív társadalmi megítélés miatt a legális szabadkőműves élet feltételei megszűntek. A Hódmezővásárhelyi Virradat Páholy is minden külön döntési, vagy jogi aktus nélkül abbahagyta tevékenységét és már nem is éledt újjá.

Virradat a Bakonyalján kör (Veszprém)

1898-1907.

Vitézséghez (Károlyváros)

XVIII. század. (Zur Tapferkeit) Katonai páholy.

Wesselényi kör (Zilah)

1914-1918. A kolzsvári Unio páholy alapította.

Zsilvölgy (Petrozsény)

1910-1918. Az aradi Összetartás páholya alapította.

Zu Den Drei Weisen (Linz)

A II. világháború előtt. (A három bölcshöz) Említése a határpáholyok jelentősége miatt.