Apáthy István, Dr.

Születési idő: 
1863
Kolozsvár
Felvéve: 
1900
Foglalkozás: 
Zoológus, egyetemi tanár

Zoológus, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja 1885-ben szerzett orvosi diplomát Budapesten, majd tanársegéd a zoológiai tanszéken, 1890-től a Kolozsvári Egyetemen tanár. Részletesen foglalkozik az idegingerület vezetésével, ill. a mikro technikai vizsgálati módszerek fejlesztésével. Világhírűvé a neurofibrillumokra vonatkozó tanával vált, amely szerint ezek megszakítás nélkül hálózzák be az idegrendszert és vezetik az ingerületeket a központba és innen a reagáló szervekhez. Külföldi kutatók sora kereste fel Kolozsvárott. 1909-ben állattani intézetet létesít. 1900-tól aktívan politizált a függetlenségi és 48-as párt egyik vezéreként. Kolozsvár városi törvényhatósági bizottságából indulva Kelet-Magyarország fő-kormánybiztosa lesz, ezért 1919 januárjában letartóztatják, majd 1920 augusztusában szabadul. A középiskolai oktatásban nagyobb teret kívánt biztosítani a természettudományok- nak. A szakszavak írásáról is sok cikke jelent meg. Tudományos munkássága mellett szépirodalommal és szociológiával is foglalkozott, számos költeménye jelent meg. 1900-ban vették fel az Unio páholyba, 1919-től a symbolikus nagypáholy helyettes nagymestere