Réthy Mór

Foglalkozás: 
Matematikus, fizikus, egyetemi tanár.

A budai és bécsi műegyetemen tanult, majd Göttingenben és Heidelbergben folytatta tanulmányait. 1874-ben a kolozsvári egyetem elméleti fizika és matematika tanszékére nevezték ki előbb rendkívüli, majd 1876-tól rendes tanárnak. 1886-ban meghívták a Budapesti Műegyetemre.
Több ízben töltött be dékáni tisztséget, az MTA 1878-ban levelező-, majd 1900-ban rendes tagjai közé választotta. A Matematikai és Physikai Társulat egyik alapító tagja volt. Matematikai szempontból a két Bólyai hagyatékának feldolgozása és néhány eredményük további kifejtésével kapcsolatos értekezései voltak.